• هدر1
  • هدر2
  • هدر3
  • هدر4
  • هدر5
  • هدر6
  • هدر7
  • هدر8
» خدمات » غرفه سازی نمایشگاهی

غرفه سازی نمایشگاهی

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی، به عنوان شاخه ای از معماری داخلی و در حال تکامل مستمر براساس راه حل های نوآورانه، خلاق و عملی برای ایجاد محیط های ارتباطی شناخته می شود. فرآیند توسعه غرفه نمایشگاهی از یک مفهوم آغاز می شود و تا ایجاد یک فضای فیزیکال و سه بعدی ادامه دارد. تبلیغات، ایجاد روابط گسترده و درازمدت تجاری، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و ...، همه می تواند در قالب انواع نمایشگاه های ملی و بین المللی و ارتباط رو در رو با جامعه هدف در محل غرفه نمایشگاهی برای یک برند اتفاق بیفتد. شرکت سازه ژرف هیراد (ساژه)، عضو انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان ایران، دارای گرید در سیستم رتبه بندی انجمن غرفه سازی و دارنده گواهینامه ساخت غرفه سازی از نمایشگاه بین المللی می باشد.