• هدر1
  • هدر2
  • هدر3
  • هدر4
  • هدر5
  • هدر6
  • هدر7
  • هدر8
» خدمات » همایش ها و کنفرانس ها

همایش ها و کنفرانس ها

برگزارى رویدادهاى گوناگون در قالب همایش، سمینار، جشنواره و ...، به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد آموزش و تحول اقتصادی در برنامه های کارشناسی و مدیرتی شرکت ها و سازمان های موفق وجود داشته است. همایش ها و کنفرانس ها به مشابه موتورهای تحولی هستند که در بخش های مختلف به عنوان حلقه واسط بین متخصصان، محققان و صنعتگران به ویژه برای بخش خصوصی، نقش مهمی ایفا می کنند. گروه ساژه با سال ها سابقه و تجربه حاصل از برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی، آماده برگزاری مجموعه وسیعی از رویدادها، همایش و سمینارها برای تمامی سازمان ها، ارگانهای دولتی و فعالان و شرکتهای بخش خصوصی می باشد.