• هدر1
 • هدر2
 • هدر3
 • هدر4
 • هدر5
 • هدر6
 • هدر7
 • هدر8
» پروژه ها

پروژه‌ها

شرکت ایبرچم   متراژ:94-54  نمایشگاه شیرینی و شکلات
مجموعه شرکتهای ریتس اینترنشنال  متراژ:82.5  نمایشگاه نفت و گاز
گروه تزئینی طاها  متراژ:75  نمایشگاه ساختمان
شرکت لوهیا  متراژ:48   نمایشگاه ایران پلاست
شرکت گونگ فنگ  متراژ35   نمایشگاه نفت و گاز
شرکت کلهر  متراژ:94   نمایشگاه نفت و گاز
شرکت فریس  متراژ:40   نمایشگاه نفت و گاز
شرکت ژئو فنگ  متراژ:22  نمایشگاه نفت و انرژی
شرکت تولیدی یدکی موتور ایران  متراژ:78  نمایشگاه قطعات خودرو
شرکت تولیدی یدکی موتور ایران  متراژ:27  نمایشگاه قطعات خودرو
شرکت پارس پلی اتیلن  متراژ:94-60  نمایشگاه آب و فاضلاب
شرکت الفهیم  متراژ:27  نمایشگاه سیمان و مصالح ساختمان
شرکت lux   متراژ:22  نمایشگاه لوارم خانگی
شرکت klk  متراژ:18  نمایشگاه بهداشتی
شرکت پاویون ایران  متراژ:200  نمایشگاه دفاعی عراق
شرکتtyhi  متراژ:18  نمایشگاه برق
شرکتsangsin  متراژ:96-36    نمایشگاه قطعات خودرو
شرکتpeter   متراژ:18   نمایشگاه تلکام
شرکتoib   متراژ:26   نمایشگاه خودرو
شرکت fabtech   متراژ:48  نمایشگاه تجهیزات پزشکی
شرکت demirtokum   متراژ:48   نمایشگاه تاسیسات
شرکت Auma  متراژ:96-50  نمایشگاه نفت و انرژی
شرکت XCMG   متراژ:120   نمایشگاه صنعت و معدن
شرکت شریرام  متراژ:48  نمایشگاه قطعات خودرو
شرکت ایبرچم   متراژ:94-54  نمایشگاه شیرینی و شکلات
مجموعه شرکتهای ریتس اینترنشنال  متراژ:82.5  نمایشگاه نفت و گاز
گروه تزئینی طاها  متراژ:75  نمایشگاه ساختمان
شرکت لوهیا  متراژ:48   نمایشگاه ایران پلاست
شرکت گونگ فنگ  متراژ35   نمایشگاه نفت و گاز
شرکت کلهر  متراژ:94   نمایشگاه نفت و گاز
شرکت فریس  متراژ:40   نمایشگاه نفت و گاز
شرکت ژئو فنگ  متراژ:22  نمایشگاه نفت و انرژی
شرکت تولیدی یدکی موتور ایران  متراژ:78  نمایشگاه قطعات خودرو
شرکت تولیدی یدکی موتور ایران  متراژ:27  نمایشگاه قطعات خودرو
شرکت پارس پلی اتیلن  متراژ:94-60  نمایشگاه آب و فاضلاب
شرکت الفهیم  متراژ:27  نمایشگاه سیمان و مصالح ساختمان
شرکت lux   متراژ:22  نمایشگاه لوارم خانگی
شرکت klk  متراژ:18  نمایشگاه بهداشتی
شرکت پاویون ایران  متراژ:200  نمایشگاه دفاعی عراق
شرکتtyhi  متراژ:18  نمایشگاه برق
شرکتsangsin  متراژ:96-36    نمایشگاه قطعات خودرو
شرکتpeter   متراژ:18   نمایشگاه تلکام
شرکتoib   متراژ:26   نمایشگاه خودرو
شرکت fabtech   متراژ:48  نمایشگاه تجهیزات پزشکی
شرکت demirtokum   متراژ:48   نمایشگاه تاسیسات
شرکت Auma  متراژ:96-50  نمایشگاه نفت و انرژی
شرکت XCMG   متراژ:120   نمایشگاه صنعت و معدن
شرکت شریرام  متراژ:48  نمایشگاه قطعات خودرو
شرکت ایبرچم   متراژ:94-54  نمایشگاه شیرینی و شکلات
مجموعه شرکتهای ریتس اینترنشنال  متراژ:82.5  نمایشگاه نفت و گاز
گروه تزئینی طاها  متراژ:75  نمایشگاه ساختمان
شرکت لوهیا  متراژ:48   نمایشگاه ایران پلاست
شرکت گونگ فنگ  متراژ35   نمایشگاه نفت و گاز
شرکت کلهر  متراژ:94   نمایشگاه نفت و گاز
شرکت فریس  متراژ:40   نمایشگاه نفت و گاز
شرکت ژئو فنگ  متراژ:22  نمایشگاه نفت و انرژی
شرکت تولیدی یدکی موتور ایران  متراژ:78  نمایشگاه قطعات خودرو
شرکت تولیدی یدکی موتور ایران  متراژ:27  نمایشگاه قطعات خودرو
شرکت پارس پلی اتیلن  متراژ:94-60  نمایشگاه آب و فاضلاب
شرکت الفهیم  متراژ:27  نمایشگاه سیمان و مصالح ساختمان
شرکت lux   متراژ:22  نمایشگاه لوارم خانگی
شرکت klk  متراژ:18  نمایشگاه بهداشتی
شرکت پاویون ایران  متراژ:200  نمایشگاه دفاعی عراق
شرکتtyhi  متراژ:18  نمایشگاه برق
شرکتsangsin  متراژ:96-36    نمایشگاه قطعات خودرو
شرکتpeter   متراژ:18   نمایشگاه تلکام
شرکتoib   متراژ:26   نمایشگاه خودرو
شرکت fabtech   متراژ:48  نمایشگاه تجهیزات پزشکی
شرکت demirtokum   متراژ:48   نمایشگاه تاسیسات
شرکت Auma  متراژ:96-50  نمایشگاه نفت و انرژی
شرکت XCMG   متراژ:120   نمایشگاه صنعت و معدن
شرکت شریرام  متراژ:48  نمایشگاه قطعات خودرو