• هدر1
  • هدر2
  • هدر3
  • هدر4
  • هدر5
  • هدر6
  • هدر7
  • هدر8
» ثبت سفارش

تأثیر کرونا در صنعت نمایشگاه اروپا

تأثیر کرونا در صنعت نمایشگاه اروپا
 
تعداد نمایشگاه های لغو شده یا به تعویق افتاد در اروپا: بیش از 220 نمایشگاه

 

شیوع ویروس کرونا یک وضعیت پیچیده ایجاد کرده و صنعت نمایشگاه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بیش از 500 رویداد تجاری و نمایشگاه در جهان لغو یا به تعویق افتاده است. در ابتدا پیامدهای اصلی، به طور مستقیم در آسیا احساس می شد، اما اکنون بیش از 220 نمایشگاه تجاری در اروپا لغو یا به تعویق افتاده است. این امر باعث ایجاد اثرات دومینو عظیم برای بسیاری از صنایع می شود. هردو طرف، هم شرکت هایی که در زمینه برپایی نمایشگاه ها فعالیت می کنند و هم شرکت هایی که در نمایشگاه های تجاری حضور پیدا می کنند و یا تأمین کننده در نمایشگاه ها هستند، در حال حاضر تحت تأثیر موج فعلی تعویق ها و لغوهای انبوه متضضر شده اند.
 
تجارت ایجاد شده توسط شرکت هایی که در اروپا نمایشگاه دارند: 39 میلیارد یورو در هر سه ماه

 

شرکت هایی که در نمایشگاه های تجاری حضور پیدا می کنند، محصولات جدیدی را ارائه نموده و باعث ایجاد تجارت می شوند. در اروپا میزان فروش حاصل از نمایشگاه شرکت ها، 39 میلیارد یورو در هر سه ماه است. در سطح جهانی، کل فروش 114 میلیارد یورو در هر سه ماه تخمین زده می شود.

 

تأثیر مثبت اقتصادی نمایشگاه ها در اروپا (پیش از کرونا): 23.1 میلیارد یورو در هر سه ماه

 

در اروپا، صنعت نمایشگاه خود به طور متوسط در هر سه ماهه سال 23.1 میلیارد یورو و 206.081 شغل تمام وقت ایجاد می کند، به عنوان مثال در صنایع غرفه سازی، حمل و نقل و صنایع مرتبط با گردشگری. در سطح جهانی، درآمد بخش نمایشگاهی در کل 68.8 میلیارد یورو در هر سه ماه و بیش از 810.537 شغل ثابت را شامل می شود.

 

ضررهای اقتصادی فعلی در اروپا: 5،8 میلیارد یورو

 

خسارت اقتصادی در اروپا ناشی از نمایشگاه هایی که طبق برنامه ریزی صورت نگرفته و به دلیل اقدامات و محدودیت هایی که دربرابر شیوع کرونا وجود دارد، در حدود 5.8 میلیارد یورو است. تنها 41.400 شغل ممکن است پس از کنسل شدن نمایشگاه ها تاکنون، در اروپا از بین بروند. خسارت اقتصادی جهانی، 14.4 میلیارد یورو از کل درآمد آن تخمین زده می شود. برای آسیا و اقیانوسیه، این تأثیر در سه ماهه جاری به بیش از 8.4 میلیارد یورو رسیده است.
بسیاری از نمایشگاه ها در اروپا ممکن است دوباره برنامه ریزی شده و در اواخر سال برگزار شوند. با این حال، از دست دادن گردش مالی، در حال حاضر بسیاری از شرکت ها را با مشکلات جدی روبرو می کند.

 

ضرر و زیان اروپا نسبت به آسیا بسیار بیشتر است.

 

صنعت نمایشگاه اروپا از نظر ظرفیت محل برگزاری نمایشگاه، کیفیت و گردش مالی، سردمدار جهانی است. این قاره تقریبا نیمی از سهم بازار جهانی صنعت نمایشگاه را شامل می شود و میزبان اکثر نمایشگاه های بین المللی پیشرو B2B و B2C است. نمایشگاه های تجاری اروپا، کسب و کارهای اتحادیه اروپا و سراسر جهان را به خود جلب می کند. آنها حداکثر تعداد فرصت های تجارت را در یک مکان فراهم می کنند و شرکت های اتحادیه اروپا را قادر می سازند از سفر خارج از اتحادیه اروپا برای دیدار با شرکای تجاری و مشتریان بالقوه خودداری کنند.

 

خسارات ناشی ممکن است بسیار بالاتر از ارقام ذکر شده در بالا باشد. اعداد و ارقام تنها براساس تأثیر متوسط نمایشگاه ها در هر سه ماه پایه گذاری شده اند. این برآوردها تأثیر اقتصادی اضافی ناشی از برگزارکننده های نمایشگاه را در نظر نمی گیرند. علاوه بر این، منتفی شدن نمایشگاه های بین المللی مهم، تأثیر ویژه ای بر شرکت های نمایشگاهی و بخش های مرتبط دارد: غرفه داران و بازدید کنندگان بین المللی تأثیر اقتصادی نسبتاً زیادی را در این بخش دارند.

 

در همین زمان، برگزار کنندگان نمایشگاه های اروپا با برپایی نمایشگاه های تجاری در سراسر جهان، کیفیت نمایشگاه اروپا را در خارج از اروپا به ارمغان می آورند. این امر از بین المللی شدن کسب و کارها در بازارهای رشد جهانی پشتیبانی می کند. در نتیجه، بخشی از ضررها در آسیا بر شرکت های اروپایی نیز تأثیر می گذارد.

 

وضیعت اضطراری برای بخش صنعت نمایشگاه، به ویژه برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

 

کنسل شدن کوتاه مدت یا تعویق نمایشگاه ها تأثیر اقتصادی فوری دارد زیرا باعث تأخیر در تجارت و درآمد برنامه ریزی شده می شود. این امر به ویژه هم برای شرکت های خدماتی کوچک و متوسط، هم برای شرکت کنندگان در نمایشگاه و هم برای مشتریان (غرفه داران و بازدید کنندگان از نمایشگاه های تجاری) یک زیان و ضرر وجودی است. کسب و کارهای کوچک و متوسط  ستون فقرات اقتصاد اروپا هستند و باید شرایط آنها توسط دولت و مؤسسات کشورهای عضو با اهمیت زیادی بهبود یابد.

 

نقش نمایشگاه های تجاری در بهبود و موفقیت آینده اقتصاد

 

این اعداد حاکی از اهمیت حیاتی نمایشگاه ها در بهبود شرایط اقتصادی است. صنعت نمایشگاه مصمم است که به بهترین نحو ممکن به خدمات رسانی به جوامع و صنایع ادامه دهد و مردم را قادر به دیدار چهره به چهره کند. اما ما به تلاش های مشترک سیاستگذاران و رهبران جهانی نیاز داریم تا شرکت هایی که این رویدادها را سامان می دهند و این بازارها و اماکن ملاقات را ایجاد می کنند، قادر به تحقق نقش خودشان در آینده باشند. در حال حاضر از دست دادن کارمندان واجد شرایط و یا حتی کل شرکت ها، امکان اجرای مجدد و سریع فعالیت ها در نمایشگاه های بعدی در سال آینده را غیرممکن می کند و تأثیر بسیار منفی بر سطح کیفیت مورد نیاز برای حمایت از بهبود اقتصاد خواهد گذاشت.

 

 

منبع: http://www.emeca.eu/press-area/releases/coronavirus-outbreak-impact-on-the-european-exhibition-industry