» مقالات » تأثیر کرونا در صنعت نمایشگاه اروپا

تأثیر کرونا در صنعت نمایشگاه اروپا

تأثیر کرونا در صنعت نمایشگاه اروپا
 
 
تعداد نمایشگاه های لغو شده یا به تعویق افتاد در اروپا: بیش از 220 نمایشگاه
 
 
شیوع ویروس کرونا یک وضعیت پیچیده ایجاد کرده و صنعت نمایشگاه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بیش از 500 رویداد تجاری و نمایشگاه در جهان لغو یا به تعویق افتاده است. در ابتدا پیامدهای اصلی، به طور مستقیم در آسیا احساس می شد، اما اکنون بیش از 220 نمایشگاه تجاری در اروپا لغو یا به تعویق افتاده است. این امر باعث ایجاد اثرات دومینو عظیم برای بسیاری از صنایع می شود. هردو طرف، هم شرکت هایی که در زمینه برپایی نمایشگاه ها فعالیت می کنند و هم شرکت هایی که در نمایشگاه های تجاری حضور پیدا می کنند و یا تأمین کننده در نمایشگاه ها هستند، در حال حاضر تحت تأثیر موج فعلی تعویق ها و لغوهای انبوه متضضر شده اند.
 
تجارت ایجاد شده توسط شرکت هایی که در اروپا نمایشگاه دارند: 39 میلیارد یورو در هر سه ماه
 
 
شرکت هایی که در نمایشگاه های تجاری حضور پیدا می کنند، محصولات جدیدی را ارائه نموده و باعث ایجاد تجارت می شوند. در اروپا میزان فروش حاصل از نمایشگاه شرکت ها، 39 میلیارد یورو در هر سه ماه است. در سطح جهانی، کل فروش 114 میلیارد یورو در هر سه ماه تخمین زده می شود.
 
 
تأثیر مثبت اقتصادی نمایشگاه ها در اروپا (پیش از کرونا): 23.1 میلیارد یورو در هر سه ماه
 
 
در اروپا، صنعت نمایشگاه خود به طور متوسط در هر سه ماهه سال 23.1 میلیارد یورو و 206.081 شغل تمام وقت ایجاد می کند، به عنوان مثال در صنایع غرفه سازی، حمل و نقل و صنایع مرتبط با گردشگری. در سطح جهانی، درآمد بخش نمایشگاهی در کل 68.8 میلیارد یورو در هر سه ماه و بیش از 810.537 شغل ثابت را شامل می شود.
 
 
ضررهای اقتصادی فعلی در اروپا: 5،8 میلیارد یورو
 
 
خسارت اقتصادی در اروپا ناشی از نمایشگاه هایی که طبق برنامه ریزی صورت نگرفته و به دلیل اقدامات و محدودیت هایی که دربرابر شیوع کرونا وجود دارد، در حدود 5.8 میلیارد یورو است. تنها 41.400 شغل ممکن است پس از کنسل شدن نمایشگاه ها تاکنون، در اروپا از بین بروند. خسارت اقتصادی جهانی، 14.4 میلیارد یورو از کل درآمد آن تخمین زده می شود. برای آسیا و اقیانوسیه، این تأثیر در سه ماهه جاری به بیش از 8.4 میلیارد یورو رسیده است.
بسیاری از نمایشگاه ها در اروپا ممکن است دوباره برنامه ریزی شده و در اواخر سال برگزار شوند. با این حال، از دست دادن گردش مالی، در حال حاضر بسیاری از شرکت ها را با مشکلات جدی روبرو می کند.
 
 
ضرر و زیان اروپا نسبت